Zverejnenie kúpnej zmluvy na dodávku technológie PROFILOVACIA LINKA, ktorá bola predmetom verejného obstarávania číslo 24645-WYT (Lepiaca linka) v rámci projektu - Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast spoločnosti GUNNEX SK, s.r.o., ITMS kód: 25110121084 financovaného s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Dátum zverejnenia: 30.11.2015

Right click and choose 'Save As...' to download this file.

Zmluva na stiahnutie


 

SPOLOČNOSŤ

PRODUKTY
 
 

 

 

 
Copyright (c)2015 GUNNEX SK, s.r.o. Nedeľa, 5 Apríl 2020