OBCHODNÝ RIADITEĽ

Andrej Moravík     +421 918 345 500     andrej.moravik@gunnex.comOBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA - podľa jednotlivých okresov:
 

Ladislav Uhrin               ladislav.uhrin@gunnex.com           +421 915 496 871
okresy:                            BA, BL, SC, MA, PK, TT, HC, NR, GA, SA, DS, KN, NZ, ZM, ZC, LV, KA, BS
 

Mário Groma                 mario.groma@gunnex.com            +421 915 495 868
okresy:                            TV, MI, SO, SV, HE, VT, ML, SP, SK, BJ, SB, PO, LE, KK, SL, PP, SN, BR, LM, RK, DK
 

Vladimír Trenčan          vladimir.trencan@gunnex.com       +421 915 495 870
okresy:                            SE, SI, MY, PN, TO, NM, BN, PE, PD, TR, MT, IL, TN, PU, PB, ZA, BY, KM, CA, NO
 

Helga Matovičová         helga.matovicova@gunnex.com      +421 915 496 872
okresy:                            ZH, ZV, LC, RS, PT, DT, BB, BR, RA, GL, KS, KE  

SPOLOČNOSŤ

PRODUKTY
 
 

 

 

 
Copyright (c)2015 GUNNEX SK, s.r.o. Nedeľa, 5 Apríl 2020