Názov spoločnosti: GUNNEX SK, s.r.o.
Sídlo:  Slatinská 2727/236, 018 61 Beluša
IČO: 34125680
IČ-DPH (VAT) / DIČ: SK2021257458 / 2021257458
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka č. 763/R 
   
Telefón: +421 424 442 105
Fax: +421 424 492 899
E-mail: info.sk@gunnex.com
Web: www.gunnex.sk
Otváracia doba: Pondelok - Piatok     /      07:30 - 16:00


 

SPOLOČNOSŤ

PRODUKTY
 
 

 

 

 
Copyright (c)2015 GUNNEX SK, s.r.o. Nedeľa, 5 Apríl 2020