PRODUKTY

Zákaznícky servis

Ing. Jarmila Cypriánová Stanislav Kašík Ing. Martina Moravíková
jarmila.cyprianova@gunnex.com stanislav.kasik@gunnex.com martina.moravikova@gunnex.com
+421 905 068 114 +421 918 801 339 +421 918 767 933

Obchodní zástupcovia

 

Región: západné Slovensko

Juh západného Slovenska
Ladislav Uhrin
ladislav.uhrin@gunnex.com
+421 915 496 871
Sever západného Slovenska + technický poradca
Marián Kastl
marian.kastl@gunnex.com
+421 917 642 866

Región: stredné Slovensko

Juh stredného Slovenska
Helga Matovičová
helga.matovicova@gunnex.com
+421 915 496 872
Sever stredného Slovenska
Vladimír Trenčan
vladimir.trencan@gunnex.com
+421 915 495 870

Región: východné Slovensko

Juh východného Slovenska
Mário Groma
mario.groma@gunnex.com
+421 915 495 868
Sever východného Slovenska
Michaela Bauerová
michaela.bauerova@gunnex.com
+421 917 648 404

Divízia kotviacej techniky ETANCO

Projektový manažér a technický poradca
Juraj Mieres
juraj.mieres@gunnex.com
+421 917 576 903
Obchodný zástupca a technický poradca
Erik Chlepko
erik.chlepko@gunnex.com
+421 918 664 034

Geosyntetické materiály

Projektový manažér
Miroslav Mazák
miroslav.mazak@gunnex.com
+421 918 952 975

Šikmé strechy

Produktový manažér
Ivan Doblej
ivan.doblej@gunnex.com
+421 918 40 50 84