PRODUKTY
Späť

GUNNEFOL ALU

gunnefol ALU

Product Description

Vysoko parotesná fólia tvorená reflexnou hliníkovou vrstvou, výstužnou mriežkou a polyetylénovou fóliou. Použité materiály zaisťujú vysokú parotesnú schopnosť fólie, vysokú pevnosť a dlhú životnosť. Fólia je odolná proti mechanickému poškodeniu pri montáži. Reflexná vrstva zároveň odráža sálavé teplo späť do interiéru, a tým zvyšuje tepelné izolačné parametre strešnej konštrukcie. Parotesnú fóliu Gunnefol ALU používame výhradne v interiéri, pričom ju ukladáme medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti a dbáme na to, aby reflexná vrstva smerovala do interiéru. Fólia sa kotví na vnútornú stranu tepelnej izolácie rovnobežne s krokvami, alebo naprieč ku kotvám, pričom každý   prienik fólií je nutné utesniť. Medzi fóliou a podkonštrukciou je potrebné vytvoriť medzeru minimálne 5 cm.

Plošná hmotnosť 105 (±15 %) g/m²
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne) 250 / 230 N/50mm
Ťažnosť (pozdĺžne/priečne 12 / 10 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (pozdĺžne/priečne 200 / 160 N
Priepustnosť pary 45 m (±20%)
Reakcia na oheň Trieda E
Difúzny odpor 240×109m² sPa/kg
Kód tovaru Rozmer m Typ Paleta ks
170.000250 1,5 x 50 90 g 100
170.000251 1,5 x 50 110 g 100
170.000252 1,5 x 50 140 g 100

Vážený zákazník,
ak potrebujete poradiť, pošlite nám Vašu požiadavku spolu s Vašimi kontaktnými údajmi.

chcem poradiť