Späť

(Slovenčina) UberŠtrk GX

Chcete ušetriť 30 – 60 % nákladov na zemných prácach?

Šetrite komplexne s Gunnexom!

Ak okrem geotextílie použijete aj UberŠtrk GX, ušetríte minimálne 10 cm zásypu štrkodrvou. Menší výkop znamená nižšie náklady na odvoz a dovoz + samozrejme aj časovú úsporu.

Dostupné rozmery:

 • 2 x 25 m
 • 2 x 50 m

POUŽITIE

 • prístupové komunikácie
 • parkoviská
 • spevnené plochy (dlažby, chodníky, terasy)
 • pletivo (UV stabilné, odolné voči prehryznutiu)

BONUS

 • zabraňuje tvorbe koľají
  zabraňuje nerovnomernému sadaniu
  šetrí prírodu

NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU

Príprava:

Odkopte, zarovnajte, vyčistite zemnú pláň. Zhutnite, ak je potrebné, oddrenážujte zemnú pláň. Umiestnite role UberŠtrk GX na pripravený povrch. UberŠtrk GX, je možné rozprestrieť priamo na takúto zemnú pláň. Odporúčame najskôr rozprestrieť vhodnú geotextíliu.

Pokládka, prekladanie:

UberŠtrk GX rozviňte v smere jazdy, preklady „šindlovým“ spôsobom. Ďalšia rolka pod položenú. Ak nie je určené projektom, presahy výrobca určuje nasledovné:
Nerovnomerné, mäkké podložie (CBR ≤ 1) = cca. 0,9 m
Rovnomernejšie, pevnejšie podložie ( 1≤ CBR ≤ 4) = cca. 0,6 m
Hladké, pevné podložie (4 ≤ CBR ) = cca. 0,3 m
Odrežte a prekryte UberŠtrk GX, aby sa prispôsobil povrchu. Rezanie sa môže vykonávať ostrými nožnicami (na plech), ostrým nožom, alebo ručnou pílou. Otvory pre šachty, prestupy a podobne tiež vyrežte

Napínanie a napájanie:

UberŠtrk GX, môže byť kotvený pre účely prichytenia k podkladu a zachovania presahov. Kotviť môžete skobami, fixačnými kolíkmi, kameňmi, alebo kôpkami násypového materiálu.

Nasýpanie materiálu na UberŠtrk GX:

Na Uberštrk vysypte násypový materiál a opatrne rozhrňte po celej ploche. Priamo po Uberštrk GX sa neodporúča pochádzať žiadnym mechanizmom. Vo všeobecnosti je potrebné min. 15 cm násypového materiálu k funkčnosti UberŠtrk GX, následne možný pojazd. Ideálna hrúbka násypového materiálu je cca. 30cm. Pri vyšších hrúbkach, pre plné využitie, odporúčame použiť ďalšiu vrstvu UberŠtrk GX.

Zhutňovanie:

Môžu sa použiť štandardné metódy zhutňovania, pokiaľ nie je podklad veľmi mäkký (nesúdržné pôdy, ako napr. bahno). V týchto prípadoch namiesto vibračného zhutňovania použite len opatrné statické (bez vibrácie).

Poškodenie, opravy:

Ak sa UberŠtrk GX poškodí počas alebo po inštalácii, dá sa opraviť. Odstráňte násypový materiál z povrchu poškodeného UberŠtrk GX, min. 0,9 m od poškodenia. Poškodenie prekryte novým UberŠtrk GX, s presahom min. 0,9 m. Skladovanie: UberŠtrk GX skladujte pri teplote vyššej ako -25 °C. Vyhnite sa manipulácii a aplikácii pri teplote pod -10°C. UberŠtrk GX by mal byť po položení presypaný po celej ploche zásypovým materiálom do 30 dní.