Späť

Zmena sídla a názvu spoločnosti Gunnex od 3.7.2024

Chceli by sme Vás informovať o zmenách v Obchodnom registri SR, ktoré nastali ku dňu 3.7.2024.

Došlo k zmene obchodného mena a sídla spoločnosti nasledovne:

  • do 2.7.2024 bolo obchodné meno spoločnosti Gunnex SK, s.r.o. a sídlo Slatinská 2727/236, Beluša
  • od 3.7.2024 je aktuálne obchodné meno: Gunnex SK s.r.o. a nové sídlo spoločnosti je na adrese Továrenská 3195, Beluša. 

Prosíme o aktualizáciu našich údajov a ich používanie od tohto termínu.

Na uvedenom sídle sa nachádzajú administratívne aj skladové priestory, doposiaľ označované ako Sklad Gunnex SK, Továrenská 422, 048 61 Beluša.

Všetky ostatné údaje ako aj kontakty zostávajú nezmenené.